Nail the Nuance

Länder, språk och kulturer skiljer sig åt mer än man kan tro, och det är viktigt att hitta nyanserna. Ingrid Svenburg på Textfabriken har blivit intervjuad av Svengard & Co och berättar om skillnaderna i språk och kultur mellan Australien och Sverige. Här kan du läsa hela artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *